Tuesday, March 7, 2017

Dolarová diplomacie

dolarová diplomacie, způsob a taktika amer. zahr. politiky, prosazující zájmy USA a amer. monopolů v jiných kap. a rozvojových zemích uplatňováním fin. moci USA, podplácením vysokých státních představitelů a poskytováním půjček, popř. darů.

No comments:

Post a Comment