Monday, March 6, 2017

Baker

Baker [bejkr], sir Samuel White, 1821 až 1893, brit. cestovatel. 1861—65 a 1870 — 73 prováděl průzkum povodí horního toku Nilu, objevil Albertovo jezero.

No comments:

Post a Comment