Wednesday, March 8, 2017

Bisulfit

bisulfit [lat.], st. ozn. pro hydrogen-siřičitan.

Letoun Blériot XI

Letoun Blériot XI ,,La Manche". se kterým přeletěl Blériot 1909 kanál La Manche

Tuesday, March 7, 2017

Beduín

beduín [arab.], kočovný pastevec a chovatel velbloudů v Arábii a sev. Africe.

Cinew

Cinew, řec. This - staroeg. m. na Nilu (asi 250 km na J od Káhiry); patrně sídlo I. a II. dyn., odtud název Ci-newské království pro dobu jejich vlády. V.t. Egypt starý.

Black more

Black more [blekmór] Richard Dodd-ridge, 1825-1900, angl. romanopisec; autor milostného dobrodružného románu ze 17.st. Loma Dooneocá (zdramatizováno a několikrát zfilmováno), black penny [blek], první poátovní známka na světě, vydaná 6. května 1840 ve Velké Británii, a to jako černá jednopennyová a modrá dvou-pennyová s portrétem královny 5 ik-torie. .

Dolarová diplomacie

dolarová diplomacie, způsob a taktika amer. zahr. politiky, prosazující zájmy USA a amer. monopolů v jiných kap. a rozvojových zemích uplatňováním fin. moci USA, podplácením vysokých státních představitelů a poskytováním půjček, popř. darů.

Depergelace

depergelace [lat.], pochod rozmrzání vedoucí k zániku věčně zmrzlé půdy čili mrzloty.