Sunday, March 5, 2017

Bocholt

Bocholt, m. v NSR v Sev. Porýnsku-Vestfálsku u niz. hranic, 49 500 obyv. Prům. text., stroj., el.technický. Bochov, obec v Západoč. kr., okr. Karlovy Vary, 2166 obyv. Prům. stroj., potravinářský. Hist. m. od 1325. Bochum [bó-], m. v NSR, v Sev. Porýn-sku-Vestfálsku v Porúří, 435 800 obyv. Přední středisko prům. těžkého, dále automobilového (Opel), stroj., pivovarnického. Hornické muzeum. Univ. (zal. 1961).

No comments:

Post a Comment