Monday, March 6, 2017

Bracbystochrona

bracbystochrona [řec.], čára spojující body A a B, kterou opíše hmotný bod pohybující se pouze působením zemské tíhy z bodu A (z klidové polohy) do bodu B v nejkratší době. Výsledná křivka je oblouk cykloidy, brachysynklinála [řec.], krátká míso-brachvteleskop [řec ], reflektor, v němž pomocné zrcátko upravuje chod paprsků (do tvaru písmene N) a dalekohled se zkrátí.

No comments:

Post a Comment