Saturday, March 4, 2017

Cetyl

cetyl [řec.], C16H33 —, jednomocná skupina odvozená od cetanu odtržením atomu vodíku.

No comments:

Post a Comment