Saturday, March 4, 2017

Deutsche Bundesbank

Deutsche Bundesbank [dojče], ústřední emisní banka NSR se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Zal. 1957. Deutsches Theater [dojčes teá-]. Německé divadlo, v Berlíně; zal. 1883, vedené 1894-1904 režisérem Brah-mem,-1905-33 (s přestávkami) režisérem Reinhardtem, po 2. svět. válce režisérem Langhoffem (1946 — 63). Deitsch-Osterreich [dojč ésterajch], pův. ozn. germanofonních oblastí býv. předlitavské části rak.-uh. monarchie. Deva, m. v Rumunsku, adm. středisko judefu Hunedoara na Maruši, 47 500 obyy. Prům. těžební (v okolí rudy mědi). Dop. křižovatka. Divadlo, muzeum.

No comments:

Post a Comment