Sunday, March 5, 2017

Causa forma lis

causa forma lis [kauza -má-, lat.], formující příčina — filoz. forma, která přistupuje k neurčité látce a činí z ni určitou věc; formulována Aristotelem, causa occaskmalís [kauza okazi-ná-, lat], příležitostná příčina - filoz. všechny konečné věci (hmotné i duševní) jsou pouze příležitostí pro boží působení. Formulována okazionalis-mem ve snaze překonat Descartův dualismus.

No comments:

Post a Comment