Saturday, March 4, 2017

Bakšiš

bakšiš [turečtina < perština], spropitné, úplatek, almužna, baktericidy [řec. + lat.], germicidy — látky usmrcující bakterie. Bakterie buď zabíjejí (vliv baktericidní), nebo brzdí jejich množení (vliv bakteriostatický). Dělí se na prostředky dezinfekční, ničící bakterie mimo živý organismus, na antiseptika, usmrcující bakterie na živé tkáni, a na jiné baktericidní látky.

No comments:

Post a Comment